Prywatny monitoring posesji a RODO – najważniejsze obowiązki adminiostratora danych osobowych

Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), wprowadziło w państwach członkowskich wiele zmian, które dotyczą między innymi osób, które poprzez monitoring chcą lepiej chronić swoją prywatność oraz posiadane mienie. Mając na względzie zapisy zawarte w RODO, jakie są obowiązki przy prywatnym monitoringu, które musi wypełnić właściciel monitorowanej posesji?

Prywatny monitoring a RODO

Każdy obywatel ma prawo do zamontowania w obrębie swojej posesji zewnętrznego monitoringu i ta kwestia akurat wraz z wprowadzeniem w życie RODO nie uległa zmianie. Warto jednak pamiętać o tym, że choć monitoring wizyjny nie jest rzeczą nielegalną, to jednak w myśl nowych przepisów nie w każdym przypadku powinien znaleźć swoje zastosowanie. Jeżeli system monitorujący nie wykracza poza posesję i nie rejestruje obrazu z sąsiednich posesji czy terenów publicznych, wówczas jego właściciel nie musi się martwić o zachowanie procedur związanych z ochroną danych osobowych.
Instytucje publiczne (takie jak samorządy gminne, powiatowe, wojewódzkie, szkoły i wszelkiego rodzaju instytucje zajmujące się zarządzaniem mieniem państwowym), do prowadzenia monitoringu muszą uzyskać pozwolenie wykazując przy tym, że jego zastosowanie w danym przypadku jest niezbędne do zachowania bezpieczeństwa osób i mienia. Dodatkowo wszystkie osoby, które przebywają w publicznych monitorowanych miejscach muszą być świadome obecności kamer i tego, że rejestrują one wszystkie zdarzenia. Sposobów na informowanie otoczenia o obecności kamer rejestrujących otoczenie jest dużo, jednak najczęściej stosuje się specjalne znaki informacyjne, umieszczane w łatwo dostępnych miejscach. W przypadku np, zakładów pracy często stosowaną praktyką jest uzyskiwanie pisemnej zgody pracowników na umieszczanie ich na nagraniach.

O czym warto pamiętać decydując się na prywatny monitoring?

Jeżeli prywatne kamery rejestrują wyłącznie najbliższe otoczenie, nie wykraczając poza teren posesji, kwestia przetwarzania danych osobowych nie istnieje. W przeciwnym wypadku, należy pamiętać o kliku bardzo istotnych zasadach. Przede wszystkim należy zastanowić się nad:

  • powodem dla którego system monitoringu zostaje uruchomiony. Najczęstszą przyczyną jest ochrona osób i mienia, szczególnie uzasadniona, jeżeli w przeszłości na posesji bądź w najbliższej okolicy dochodziło już do kradzieży. Zgodnie z przepisami dopuszczalne jest również obserwowanie poprzez monitoring osób pracujących na posesji,. w tym jednak przypadku należy pamiętać o tym, że pracownicy muszą być tego świadomi, a na nagraniach powinien znaleźć się sam obraz, bez dźwięku;
  • zakresem obserwacji – najmniej problemów stwarza system monitoringu, który rejestruje obraz który nie wychodzi poza teren monitorowanej posesji. W przeciwnym wypadku jej właściciel staje się jednocześnie administratorem danych osobowych, a co za tym idzie zostaje on zobowiązany do surowego przestrzegania przepisów RODO;
  • dostępnością do nagrań. Zgodnie z przepisami, nagrania pochodzące z monitoringu, nawet jeżeli rejestrują obraz wyłącznie na jednej posesji nie tylko nie mogą być udostępniane w sieci, ale również dostęp do nich powinien być zastrzeżony dla osób, które nie mają do tego uprawnień;
  • systemami zabezpieczeń monitoringu przez dostępem osób nieupoważnionych.

Prywatny system monitoringu ma bez wątpienia wiele zalet, jednak decydując się na niego, w celu uniknięcia nieprzyjemnych sytuacji związanych z obowiązującymi przepisami RODO, warto się z nimi szczegółowo zapoznać.

Możesz również polubić…