Przykłady sieci komputerowych. Rodzaj sieci zależy od zasięgu i rozmiaru

Sieć oznacza, że kilka niezależnych systemów komputerowych jest połączonych ze sobą w taki sposób, że możliwa jest wymiana danych. W tym celu, oprócz fizycznego połączenia, musi istnieć logiczne połączenie między systemami w sieci. Ta ostatnia jest realizowana przez specjalne protokoły sieciowe, takie jak TCP (Transmission Control Protocol). Nawet dwa połączone komputery można uznać jako przykłady sieci komputerowych. Sieci są zaprojektowane do przesyłania danych z jednego systemu do drugiego lub do współdzielenia wspólnych zasobów, takich jak serwery, bazy danych i drukarki.

przykłady sieci komputerowych

W zależności od rozmiaru i zasięgu sieci komputerowej można rozróżnić rożne wymiary sieci. Przykłady sieci komputerowych to: równorzędne (peer-to-peer), lokalne (LAN), miejskie (MAN), rozległe (WAN) i globalne (np. internet). Fizyczne połączenie, na którym oparte są tego typu sieci, może być realizowane za pomocą kabla lub technologii bezprzewodowej. Często fizyczne sieci komunikacyjne stanowią podstawę dla kilku logicznych sieci komunikacyjnych, tak zwanych wirtualnych sieci prywatnych (VPN). Mimo, że podczas transmisji danych korzystają ze wspólnego fizycznego medium transmisyjnego, na przykład kabla światłowodowego, są logicznie przydzielane do różnych sieci wirtualnych za pomocą oprogramowania do tunelowania. Wszystkie typy sieci zostały opracowane dla konkretnych obszarów zastosowań i są oparte na własnych technikach i standardach. Każdy ma swoje zalety i ograniczenia.

 

Możesz również polubić…