Latanie dronem – kto może latać i gdzie?

Latanie dronami to wciąż stosunkowo nowy rodzaj rozrywki i technologii wykorzystywanej do pracy. Z roku na rok zyskuje on jednak na popularności, zwłaszcza, że nie brakuje profesjonalnych sklepów i ośrodków szkoleniowych takich jak SNH Drones. Osoby dopiero rozpoczynające swoją przygodę z dronami muszą zdawać sobie sprawę z tego, że nie wszędzie latanie nimi jest dozwolone. A nawet lot nad własnym ogródkiem może wymagać wcześniejszego uzyskania licencji.

Kupiłem drona – i co dalej?

Nawet jeśli zamierzamy wykorzystywać naszego drona wyłącznie do celów rozrywkowych i latać nim tylko nad własną działką, jesteśmy zobowiązani do pozyskania licencji wydawanej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Obowiązek ten dotyczy właścicieli dronów w przedziale wagowym od 250 g do 25 kg. Proces otrzymania licencji zezwalającej na podstawowe operowanie dronem nie jest szczególnie skomplikowany. W tym celu należy poprzez stronę internetową Urzędu Lotnictwa Cywilnego wnieść podanie o szkolenie. Jest ono krótkie, a po nim czeka nas test. Całość odbywa się online i nie wymaga wnoszenia żadnych opłat. Licencja nie jest konieczna, jeśli nasz dron posiada kwalifikacje zabawki według unijnej dyrektywy WE 2009/48. Teoretycznie od posiadania zezwolenia ULC zwolnieni są również piloci dronów nie przekraczających wagi 250 gramów, jednak jeżeli drony te mają możliwość robienia zdjęć lub filmowania – licencja również jest wymagana. Podstawowe pozwolenie na latanie dronami umożliwia używanie bezzałogowych statków powietrznych w odległości co najmniej 100 metrów od najbliższych budynków i 30 metrów od osób, jak również wznoszenie drona nie wyżej niż 120 metrów nad ziemię.

Jeżeli wkręcimy się w dronową pasję, nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozwijać się dalej. Kolejnym krokiem może być szkolenie i egzamin do lotów w kategorii szczególnej. Tego typu kurs odbyć można np. w ośrodku szkoleniowym SNH drones. Certyfikat ukończenia takiego szkolenia wymagany jest od wszystkich osób, które za pomocą drona zamierzają wykonywać usługi, takie jak fotografowanie, filmowanie, pomiary, loty badawcze, monitoring itp.

Gdzie można latać dronem?

Choć wydaje się to być tylko radosną rozrywką, latanie dronem może być niebezpieczne. Głównie z tego względu miejsca, w których dozwolone jest latanie są ograniczone. Dron, zwłaszcza nieumiejętnie pilotowany, może przecież zderzyć się z budynkiem, startującym samolotem, czy wpaść w grupę ludzi. Lot drona, zwłaszcza dużego, zakłócić też może spokój zwierząt w ich naturalnym środowisku. Z tego względu zakaz wykonywania lotów dronami obowiązuje w pobliżu lotnisk, ale też w wielu parkach narodowych. Niedozwolone jest również latanie nad obiektami wojskowymi – tu w grę wchodzi przede wszystkim kwestia możliwości robienia zdjęć i nagrań. Ten ostatni aspekt każe zastanowić się również nad legalnością przelotów nad posesjami np. sąsiadów. Oczywiste wydaje się, że latanie nisko nad cudzym ogródkiem, czy zaglądanie do okien domów i mieszkań nie będzie mile widziane. Jednorazowy czy sporadyczny lot wysoko nad czyimś domem nie powinien wzbudzić niczyjego niepokoju, jednak natarczywe latanie nad konkretną posesją może zostać uznane za naruszenie prywatności i sprowadzić kłopoty na właściciela czy operatora drona. Jeżeli chodzi o latanie bezzałogowymi statkami powietrznymi w miastach, jest ono dozwolone z zachowaniem zasad dotyczących podstawowej licencji (dron o wadze do 25 kg, lot w zasięgu wzroku nie wyżej niż 120 m.). Warto jednak mieć na uwadze, że latanie wśród budynków jest nieco bardziej skomplikowane niż przelot nad np. akwenem wodnym i upewnić się, że nie mamy problemów z pilotowaniem drona, nim wypróbujemy swoje umiejętności w mieście.

Przepisy prawne nie wyznaczają dokładnie wszystkich miejsc, w których latanie dronem jest dozwolone, czy zabronione. Użytkownicy dronów są zatem zobowiązani we własnym zakresie dowiedzieć się, czy miejsce, w którym planują latać nie znajduje się w obszarze objętym zakazem. Szczegółową wiedzę o lataniu dronami można zdobywać na szkoleniach, prowadzonych przez certyfikowane ośrodki szkoleniowe, np. SNH Drones.

Możesz również polubić…